Opravy a servis klimatizace

Kolik servis klimatizace stojí?klimatizace

Kompletní kontrolní a čistící program stojí 300 Kč.

Pokud není zaznamenán žádný úbytek chladícího média, je tato cena konečná. V případě doplnění chladícího média 3,5Kč/1g. U dobře udržované klimatizace je běžný roční únik média okolo 10% z celkového množství. Celková náplň u osobních aut je většinou 400-700g.

Ultrazvuková dezinfekce klimatizace stojí 250 Kč.

 

Jak probíhá servis klimatizace?

Pravidelná kontrola klimatizace se provádí před a po skončení letní sezóny, připojením na servisní přístroj (plničku klimatizací), kde automaticky dojde postupně k těmto úkonům:

  1. odsátí náplně, oddělení nečistot a starého mazacího oleje, recyklace
  2. vakuování celého systému pro kontrolu těsnosti
  3. zpětné napuštění recyklovaného chladícího média
  4. případné doplnění chybějícího chladícího média a oleje na předepsanou úroveň

 

 

Nejčastější závady klimatizace

Během zimního období je nezbytně nutné minimálně jednou za měsíc zapnout klimatizaci, aby se promíchal usazený olej s médiem a řádně se promazal kompresor klimatizace. Pokud vyschnou těsnící ucpávky kompresoru, médium ze systému unikne a kompresor se při zapnutí zadře. Toto poškození je téměř neopravitelné a ceny nových kompresorů se pohybují v řádu 5 000 – 20 000Kč.K podobnému poškození dojde, pokud klimatizace nebyla dlouho čištěna. Je to podobné, jako když nebudete měnit olej v motoru. Pokud je množství náplně klimatizace výrazně nižší, než předepsané, dochází k nadměrnému zatížení kompresoru a jeho životnost se rapidně snižuje. Těmto závadám lze předejít pravidelnou údržbou.
Nechte si klimatizaci včas zkontrolovat, kontrola se vyplatí více, než koupě nového kompresoru!

Back to top